EU I OSOBE S INVALIDITETOM Ispis
Autor Drazen Kaltenbacher   
Petak, 19 Kolovoz 2011 12:22

UPiT-u je od strane Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija odobreno financiranje projekta/konferencije na kojoj će biti aktualizirana tema ulaska Hrvatske u Europsku Uniju te eventualne promjene koje će se tom prilikom dogoditi osobama s invaliditetom. S obzirom da i među ostalim kategorijama građana postoje oprečna mišljenja odnosno oni koji su ZA i PROTIV imamo saznanja kako je ista situacija i kod osoba s invaliditetom. Na konferenciji ćemo imati prilike dobiti podatke o promjenama koje su nastale u državama koje su među zadnjima ušle u EU a koje se tiču upravo osoba s invaliditetom. Na osnovi ovih informacija na konferenciji će biti moguće donijeti zaključke o tome donosi li ulazak RH u EU osobama s invaliditetom pozitivne ili negativne promjene. Konferencija će biti održana ove jeseni da mjesto održavanja i točan termin će biti naknadno određeni.

AddThis Social Bookmark Button
Ažurirano: Četvrtak, 26 Siječanj 2012 17:21